Aktualności

 

Zakończenie Roku Szkolnego – wakacje

      Po 10 miesiącach mozolnej i bardzo intensywnej nauki nadeszły wreszcie upragnione wakacje. 24 czerwca o godz.10.00 na dziedzińcu szkolnym naszego liceum odbyła się krótka wspólna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, którą prowadził wicedyrektor Wojciech Hoffmann. Powitał on wszystkich zgromadzonych – uczniów kl. I i II, grono profesorskie, komendanta policji w Swarzędzu i jego zastępcę, pracowników administracji i poprosił o zabranie głosu dyrektora szkoły dra Tomasza Zandeckiego. Dyrektor podziękował wszystkim – uczniom i nauczycielom – za trudną roczną pracę, życzył wspaniałych, niezapomnianych i słonecznych wakacji oraz zaapelował do uczniów o zachowanie bezpieczeństwa, rozwagi i odpowiedzialności w czasie odpoczynku wakacyjnego.
      Najważniejszą częścią uroczystości zakończenia roku szkolnego było wręczenie nagród  dyrektora tym uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem – średnia ocen min. 4,75. W naszym liceum było ich 13, a 7 z nich otrzymało średnią 5,00 i od 1 września będą stypendystami Rady Powiatu:
1. Aleksandra Bieniara – kl. Ib – 5,25
2. Aleksandra Oboda – kl. IIa – 5,17
3. Monika Ściborska- kl. IIc – 5,11
4. Weronika Górna- kl. Ia – 5,0
5. Natalia Tarka  – kl. Ia – 5,0
6. Klaudyna Adamczak – kl. Ib – 5,0
7. Sandra Nowak – kl. Ib – 5,0
8. Agata Januchowska – kl. IIa – 4,78
9. Katarzyna Hoffmann – kl. IIc – 4,77
10. Jakub Chłędowski – kl. Ib – 4,75
11. Dawid Rożnowski –  kl. Ib – 4,75
12. Zuzanna Myślińska – kl. Ic – 4,75
13. Marianna Depa – kl.IIb – 4,75

      Ponadto Aleksandra Bieniara została wytypowana przez radę pedagogiczną do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od ubiegłego roku szkolnego wręczana jest również nagroda dyrektora za najlepszą 100%-ową frekwencję na zajęciach lekcyjnych. W tym roku szkolnym nagrodę tę odebrało aż 4 uczniów:  
1. Marcin Dorna – kl. Ib
2. Krzysztof Szubert – kl. IIa
3. Dawid Kowalski – kl. IIb
4. Tomasz Szkudlarek – kl. IIb (otrzymał również w ubiegłym roku).

      Następnie głos zabrał komendant policji w Swarzędzu – podkomisarz Eugeniusz Sierański, który w imieniu komendy wojewódzkiej i miejskiej podziękował szkole za współpracę z klasami policyjnymi oraz wręczył nagrodę dla największego społecznika z klasy policyjnej Huberta Kaszuby.
      Na zakończenie uroczystości nagrody dla wielu uczniów za udział w konkursie plastycznym wręczyła p. Monikę Tischer.
      Po pożegnaniu uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło spotkanie z wychowawcami klas i odbiór świadectw szkolnych.  
      No to mamy już wakacje … do zobaczenia 1 września.
                                                                                                            W.Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content