Zajęcia terenowe

 

Wizyta klas policyjnych w Zakładzie Karnym w Rawiczu

      W miniony czwartek klasy trzecie o profilu policyjnym odwiedziły Zakład Karny w Rawiczu. Zakład ten jest więzieniem typu zamkniętego, przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. W czasie okupacji niemieckiej był to zakład „typu ciężkiego”, później przeznaczony był dla więźniów politycznych, w którym odbywało karę wielu znanych Polaków. 

      Celem wizyty było zapoznanie się z bardzo ciekawą, blisko już 200-letnią, historią tej jednostki służby więziennej, którą przybliżył nam pan mjr Piotr Bruder. Oprowadził nas po części podziemnej więzienia, która obecnie jest już wyłączona z funkcjonowania zakładu. Znajdują się tam cele i karcer, w których gnębieni byli więźniowie polityczni stalinowskiego reżimu. 

    Natomiast pan kpt. Andrzej Antkowiak zapoznał nas ze specyfiką pracy funkcjonariuszy służby więziennej, oprowadził po obiekcie oraz przybliżył zasady funkcjonowania jednostek penitencjarnych typu zamkniętego.

      Była to bardzo interesująca lekcja historii, a także ogromne przeżycie emocjonalne dla większości naszych maturzystów, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda zakład karny „od środka”.

                                                                                                                                                                      Ewa Portala-Janik

 

Scroll to Top
Skip to content