Wycieczka do Torunia

      Dnia 14 września uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Była to doskonała okazja nie tylko do przybliżenia dziejów tego miasta, ale przede wszystkim służyła integracji młodzieży po okresie zdalnego nauczania.

      Wizyta w grodzie Mikołaja Kopernika rozpoczęła się od warsztatów pieczenia piernika, gdzie drugoklasiści mogli sprawdzić swoje umiejętności w tym jak się okazało nie łatwym rzemiośle. Następnym przystankiem było Planetarium, gdzie zaprezentowany został seans pt. „Poza Horyzont”, który przybliżył tajniki astronomii.

      Reszta czasu została poświęcona na spacer między zabytkami tego średniowiecznego miasta (m.in. Katedra św. Janów, ruiny zamku krzyżackiego czy gotycki ratusz), co było praktycznym powtórzeniem wiadomości zdobytych na lekcjach historii w klasie pierwszej. Znalazł się również czas  na zakupienie słynnych toruńskich pierników.

      Opiekunami wycieczki byli: p. Beata Czerska, p. Przemysław Biedziak i p. Marcin Dziubich

Scroll to Top
Skip to content