Wizyta w Sądzie Okręgowym

 

WIZYTA W SĄDZIE OKRĘGOWYM W POZNANIU

      7 kwietnia bieżącego roku uczniowie klasy IIa (biologiczno-chemicznej)gościli w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W czasie wizyty młodzież miała okazję;
– zapoznać się z organizacją, strukturą i wydziałami Sądu Okręgowego,
– w czasie spotkania z Panem Przewodniczącym Wydziału V Penitencjarnego SO dowiedzieć się o prawach i obowiązkach obywatela w sądzie, karach pozbawienia i ograniczenia wolności, grzywnach, środkach karnych i zabezpieczających,
– uczestniczyć w dwóch rozprawach prowadzonych przez Wydział V Penitencjarny,
– zwiedzić Archiwum Zakładowe SO,
– zobaczyć cele dla niebezpiecznych aresztantów oczekujących na rozprawę,
– w czasie spotkania z Panami Policjantami dowiedzieć się kiedy, w jaki sposób i jakie środki przymusu mogą być stosowane w czasie aresztowania, zatrzymania.
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej dziękują za zorganizowanie wizyty w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Sekretarzowi Sądowemu Pani Ewie Chudańskiej.
                                                                                                             Oprac. H. Pypno

Scroll to Top
Skip to content