spectrum, equalizer, backdrop-545827.jpg

„WIDMA, KTÓRYCH NIE NALEŻY SIĘ BAĆ…”

WYKŁAD OTWARTY

NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

W środę 26 października br. członkowie Koła Chemiczno – Ekologicznego uczestniczyli, w pierwszym w nowym roku akademickim wykładzie otwartym, który zorganizowany został przez Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Wykład odbywał się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Zoom.

Wykład pt.: „Widma, których nie należy się bać – spektroskopia w nadfiolecie, świetle widzialnym i podczerwieni” poprowadził dr inż. Wojciech Smułek.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczniowie mieli okazje nie tylko poznać rodzaje widm, ich zastosowania do oznaczania różnych związków w celu ich identyfikacji, a także poszerzyć wiadomości dotyczące budowy różnych związków i wiązań chemicznych.

Opiekun Koła Chemiczno – Ekologicznego

Małgorzata Morawska

Scroll to Top
Skip to content