Warsztaty z fizjologii zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

16 marca 2015 grupa przyrodnicza z klasy 2b i klasa 2c uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Fizjologii i Biochemii Zwierząt UP w Poznaniu. Warsztaty przeprowadziła Pani dr Kinga Gwóźdź, która jest nauczycielem uniwersyteckim. Nasi uczniowie na podstawie skryptu z fizjologii zwierząt wykonywali takie same ćwiczenia, jakie wykonują studenci podczas swoich zajęć na wydziale. Grupa przyrodników bardzo chętnie i zainteresowaniem wzięła udział w warsztatach. Tematami ćwiczeń były między innymi: pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary pojemności płuc, badanie plamki ślepej oka, badanie rozmieszczenia receptorów zmysłu, badanie odruchów bezwarunkowych.

Lucyna Musielak

Scroll to Top
Skip to content