Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz

 

Wyróżnienie dla E. i W.Buczyńskich

      Dzień 19 marca to Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz – św. Józefa. W ramach miejsko-gminnych obchodów Święta Patrona o godz. 10.20 poczet sztandarowy naszej szkoły i delegacja uczniów złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod figurą św. Józefa.
      O godz. 11.00 w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Swarzędz, podczas której nauczycielka historii w naszym liceum prof. Ewa Buczyńska wraz z mężem Włodzimierzem otrzymała od Rady Miejskiej tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz”.
      Ewa i Włodzimierz Buczyńscy są regionalistami (p. Ewa – historykiem, mąż Włodzimierz – geografem) szeroko propagującymi ich małą ojczyznę – ziemię wierzenicką, a szczególnie postać z nią związaną – hr. Augusta Cieszkowskiego. Życie i działalność hr. Cieszkowskiego to ich pasja. Wspólnie opublikowali ponad 300 artykułów i opracowań dotyczących A.Cieszkowskiego. Najbardziej znaczącą publikacją poświęconą temu wybitnemu filozofowi jest bibliofilski album „Hrabia August Cieszkowski”.
      Państwo Buczyńscy redagują również od początków jego powstania pismo ukazujące się przy parafii św. Mikołaja w Wierzenicy „Wierzeniczenia” (dotychczas ukazało się 126 numerów). Włożyli oni ogromny wkład w organizację obchodów 200-setnej rocznicy urodzin A. Cieszkowskiego w 2014r. Ich osobiste zaangażowanie, pasja, wszechstronna działalność przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o jubilacie oraz rozpropagowania postaci A.Cieszkowskiego nie tylko w naszej gminie, ale również w Polsce i zagranicą. Państwo Buczyńscy nie tylko popularyzują postać Cieszkowskiego, ale również swoją ukochaną Wierzenicę i całą ziemię swarzędzką.
      Cała nasza licealna społeczność – uczniowie, nauczyciele i dyrekcja – jest bardzo dumna i szczęśliwa, że nasza koleżanka i nauczycielka historii – prof. Ewa Buczyńska wraz z mężem zdobyła tak zaszczytne wyróżnienie. Życzymy Państwu Buczyńskim zdrowia, sukcesów i kontynuowania pasji w poznawaniu i propagowaniu ich małej ojczyzny – Wierzenicy i ziemi swarzędzkiej oraz największego z Wierzeniczan – hrabiego Augusta Cieszkowskiego.
                                                                                                           W.Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content