Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Historycznej

Dnia 6 marca br. Jan Langner (I a) oraz Antoni Krakowski (II ag) uczestniczyli w etapie okręgowym VI Olimpiady Wiedzy Historycznej.

Udział uczniów naszej szkoły zakończył się dużym sukcesem. Antoni Krakowski zajął 3 miejsce i uzyskał awans do etapu centralnego. W czerwcu br. będzie rywalizował w Golubiu-Dobrzyniu o tytuł laureata oraz indeksy wybranych kierunków m.in. UAM w Poznaniu. Natomiast Jan Langner, będąc jednym z dwóch najmłodszych uczestników, zajął ostatecznie 5 miejsce i oczekuje na weryfikację wyników przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Historycznej.

Etap okręgowy składał się z dwóch części, które wymagały bardzo dobrej znajomości historii na poziomie rozszerzonym. Opiekunem uczniów jest p. Marcin Dziubich

Scroll to Top
Skip to content