Sukces w Olimpiadzie Historycznej!!!

Dnia 17 lutego br. Komitet Główny Olimpiady Historycznej zakwalifikował Jana Langnera (III A) do etapu centralnego tych prestiżowych rozgrywek.

Janek w styczniu z sukcesem występował w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Historycznej. Etap ten składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Zdolny uczeń zmierzył się z napisaniem pracy historycznej oraz egzaminem ustnym, który wymagał znajomości podstawy programowej z historii na poziomie rozszerzonym, 5 lektur oraz wybranej epoki historycznej.

Janek znalazł się w gronie stu najlepszych historyków z całej Polski!!! Na przełomie marca i kwietnia będzie walczył o tytuł laureata lub finalisty. Zdobycie takiego tytułu będzie się równać uzyskaniu 100 % z egzaminu maturalnego z historii!!!

Opiekunem ucznia jest p. Marcin Dziubich

Scroll to Top
Skip to content