Sukces w Olimpiadzie Historycznej!!!!

Jan Langner (III a) uzyskał tytuł finalisty XLIX Olimpiady Historycznej.

Od 31 marca do 2 kwietnia br. uczestniczył w etapie centralnym rozgrywek. Etap finałowy, który odbył się w Gdańsku-Jelitkowie, składał się z 3 części: praca pisemna, pisemna interpretacja źródeł oraz egzamin ustny.

Janek w drodze do tytułu finalisty skutecznie przeszedł przez etap szkolny oraz okręgowy wspomnianej olimpiady. Wykazał się ogromną wiedzą historyczną, która znacznie wykracza podstawę programową na poziomie rozszerzonym. Janek na bardzo wysokim poziomie opanował umiejętność analizy źródeł oraz tworzenia pracy historycznej. Sukces naszego licealisty jest konsekwencją talentu, pracowitości i determinacji.

Tytuł finalisty wywalczony przez Jana Langnera skutkuje uzyskaniem zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100% oraz maksymalną liczbą punktów przy rekrutacji na studia prawnicze czołowych uczelni m.in. Uniwersytetu Warszawskiego.

Sukces Jana Langnera jest jednym z największych osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych w historii naszej szkoły!!! Dla ucznia klasy humanistyczno-językowej nie jest to pierwszy sukces w olimpiadach. Dwa lata temu Janek uzyskał tytuł laureata, a w ubiegłym roku – finalisty Olimpiady Wiedzy Historycznej.

Opiekunem zdolnego ucznia jest p. Marcin Dziubich.

Scroll to Top
Skip to content