Sukces w konkursie historycznym!

Dnia 22 kwietnia br. na zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się gala laureatów VII edycji Międzynarodowego Konkursu „Polska-Szwecja: między rywalizacją i współpracą”. W kategorii prac pisemnych zostało zgłoszonych ok. 50 prac. Laureatem XI miejsca został Oskar Grzesiak z kl. I a.

Zadaniem uczestników było przygotowanie eseju, którego tematyka dotyczyła historii, ustroju lub systemu partyjnego Szwecji. Przygotowania praca musiała mieć charakter akademicki i wymagała znajomości pisania prac naukowych. Oskar napisał pracę o polityce wyznaniowej w epoce Wazów.

Dzięki odniesionemu sukcesowi Oskar uzyskał nagrody rzeczowe oraz indeksy na wybrane kierunki m.in. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opiekunem ucznia jest p. Marcin Dziubich.

Scroll to Top
Skip to content