Aktualności

 

Ola Bieniara odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów!

       Aleksandra Bieniara z klasy 3b – najlepsza uczennica naszej szkoły odebrała w czwartek 30 listopada 2017 roku stypendium ufundowane przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uroczystość rozpoczęła się występem kwartetu smyczkowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.
     Ola wraz z najlepszymi uczniami innych szkół województwa wielkopolskiego odebrała stypendium z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – pani Elżbiety Leszczyńskiej.
        Pani kurator złożyła gratulacje Stypendystom oraz nauczycielom i rodzicom wyróżnionych uczniów.
       Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Warto dodać, że Ola otrzymała stypendium już drugi raz! Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

Scroll to Top
Skip to content