Stypendia Rady Powiatu dla najlepszych uczniów

 

 

W połowie października tradycyjnie już odbyła się sesja oświatowa Rady Powiatu w starostwie powiatowym w Poznaniu. Połączona ona była z uroczystością wręczenia stypendiów Rady Powiatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów szkolnych 5,00 i więcej. Wśród wielu stypendystów byli uczniowie naszego liceum: Patrycja Sznura i Marta Kostecka – obie uczennice z kl. IId, matematyczno-przyrodniczej. Gratulujemy i życzymy takich wyników w nauce wszystkim pozostałym uczniom.

W. Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content