Stypendia Rady Powiatu 2018

 

Stypendia Rady Powiatu

      24 października w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podczas XLIV sesji Rady Powiatu wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla wybitnych sportowców ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. W uroczystości wzięli udział wszyscy radni powiatowi z przewodniczącym Rady Powiatu, p. Piotrem Burdajewiczem, starostą poznańskim p. Janem Grabkowskim, wicestarostą poznańskim, p. Tomaszem Łubińskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nagrodzeni uczniowie. W sumie stypendium i nagrody otrzymało aż 110 uczniów ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat poznański.

      Stypendia Rady Powiatu wręczono 74 uczniom, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,00. Przez 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 będą oni otrzymywać stypendium w wysokości 250 zł.

      Duża liczba stypendystów świadczy o tym, że młodzież chce się uczyć i potrafi korzystać z szans, jakie stwarza powiat. „Tak dobre wyniki w nauce to też w dużej mierze zasługa dyrektorów naszych placówek oraz nauczycieli tam pracujących” – powiedział starosta Jan Grabkowski.

      Wśród nagrodzonych stypendystów aż 6 stanowili uczniowie z naszego Liceum (w poprzednim roku też było ich 8):
Klaudia Jóźwiak – kl.IIIa
Agnieszka Michałowska – kl.IId
Miłosz Tresenberg – kl. IIb
Jerzy Łamaszewski – kl.IIb
Marcin Nowicki – kl. IIId
Wojciech Jankowiak – kl. IIIc

      Nagrodzonym uczniom gratulujemy, a pozostałym uczniom życzymy podobnych sukcesów.
                                                                                                                                                                             W. Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content