laptop, coffee, notebook-1478822.jpg

Rozstrzygnięcie SZKOLNEGO KONKURSU „INNOWACJA INFORMATYCZNA”

Zakończył się SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „Innowacja Informatyczna. Był on przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i polegał na wyborze przez uczestników jednego z pięciu informatycznych tematów, który był opracowany w formie prezentacji multimedialnej. Tematy prac były podane na początku roku szkolnego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz kształtowanie umiejętności. Zgłosiły się do niego dwie uczennice – Zuzanna Jachnik z klasy 1D oraz Oliwia Aleksandra Błaszczyk z klasy 1A. Wybrane zostały następujące tematy:

1. Największe zagrożenia dla współczesnego świata

2. Zawody przyszłości

Obie uczennice wykazały się entuzjazmem i zaangażowaniem przy wykonaniu swoich prac. Zostały one wykonane z należytą starannością, przy zachowaniu atrakcyjnej formy wizualnej. Zawartość merytoryczna obu prac zawierała w sobie wiele elementów tj. grafik, zdjęć, rysunków czy statystyk, przez co temat można uznać za wyczerpany. Komisja konkursowa zadecydowała, że obie uczennice zasługują na oceny celujące, wpisane na drugi semestr bieżącego roku szkolnego 2022/2023

Adam Nowak

Scroll to Top
Skip to content