Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

W dniu 30 września 2020r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Renata Mikołajewska


Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Marcin Banaszczak


Sekretarz Rady Rodziców – p. Violetta Gumienna


Skarbnik Rady Rodziców – p. Beata Przypis (sekretarz szkoły).

 

        Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców, został nim p. Marcin Banaszczak.


        Rada Rodziców dokonała również wyboru sekretarza Rady Rodziców, została nim p. Violetta Gumienna.


    W dalszej części posiedzenia Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plan wychowawczo-profilaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu oraz dodatkowe dni wolne zarządzone przez dyrektora szkoły. Zapoznała się także z planem pracy szkoły na rok 2020/2021 i planowanymi drobnymi remontami.


      Szeroko omawiana była również sprawa studniówki w tym roku szkolnym naznaczonym pandemią koronawirusa. Rada Rodziców ustaliła razem z dyrekcją, że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie balu maturalnego w czerwcu 2021 na wolnym powietrzu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na następnym zebraniu Rady Rodziców.


      Kolejne zebranie Rady Rodziców nastąpi 4  listopada 2020 po zebraniach śródokresowych wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III.

Przewiń do góry Skip to content