Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

W dniu 29 września 2021r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców – p. Marcin Banaszczak

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Szymon Lewandowicz

Sekretarz Rady Rodziców – p. Violetta Gumienna

Skarbnik Rady Rodziców – p. Beata Przypis (sekretarz szkoły).

        Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru przewodniczącego Rady Rodziców, został nim były wiceprzewodniczący p. Marcin Banaszczak. Wiceprzewodniczącym został  p. Szymon Lewandowicz.      

      W dalszej części posiedzenia Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plan wychowawczo- profilaktyczny  II  Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu przedstawiony przez pedagoga szkolnego p. Martę Michalak oraz dodatkowe dni wolne zarządzone przez dyrektora szkoły. Wicedyrektor Wojciech Hoffmann zapoznał także Radę Rodziców z planem pracy szkoły na rok 2021/2022 i pracami remontowymi wykonanymi w okresie ubiegłego roku szkolnego, kiedy sprawował funkcję p.o. dyrektora. Dyrekcja szkoły przedstawiła również rozliczenie wydatków z funduszu pomocy szkole za rok szkolny 2020/2021 przygotowane przez skarbnika p. Beatę Przypis.

      Szeroko omawiana była również sprawa studniówki w tym roku szkolnym naznaczonym pandemią koronawirusa. Rodzice uczniów klas  maturalnych ustalili, że wspólnie podejmą decyzję co do terminu i miejsca studniówki po kontakcie z wybranymi lokalami.

      Kolejne zebranie Rady Rodziców nastąpi 3  listopada 2021 po zebraniach śródokresowych wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III.

Scroll to Top
Skip to content