Projekt ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa)

Projekt ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa), czyli program informacyjny na rzecz czystego powietrza, to kolejny projekt do którego przystąpiło II LO w Swarzędzu w tym roku szkolnym.

Jest on realizowany przez Państwowy Instytut badawczy NASK we współpracy z Polskim Alertem Smogowym.

Celem projektu jest edukacja społeczności szkolnej, czyli młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza oraz przyczyn powstawania smogu, a także jego wpływu na zdrowie.

Szkoła, jako instytucja kształcąca młodzież jest miejscem, w którym tę wiedzę powinno się upowszechniać i pomagać w rozumieniu wyzwań i problemów, mających wpływ na życie całej lokalnej społeczności.

W związku z udziałem w projekcie, który jest procesem kilkuletnim, uczniowie naszej szkoły, a także Państwo, będziecie mogli wspólne zaangażować się i brać aktywny udział w przedsięwzięciu, co z pewnością przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści.

W pierwszym etapie, który już się rozpoczął, odbywać się będą prelekcje dla uczniów, dotyczące zagadnień związanych
 z zanieczyszczeniami powietrza i SMOGiem jako zjawiskiem.

Bieżące informacje dotyczące projektu są prezentowane na stronie internetowej www.esa.nask.pl

     Koordynator projektu w szkole

Małgorzata Morawska

Sprawdzaj stan powietrza na portalu www.esa.nask.pl

Scroll to Top
Skip to content