Projekt Bliżej Ciebie

PROJEKT

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
1. Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych i społecznych poprzez utworzenie ŚCZP.
2. Świadczenie kompleksowej pomocy dla dzieci i młodzieży doświadczającej kryzysu psychicznego oraz dla ich rodziców.
3. Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych przeciwdziałających wystąpieniu kryzysu psychicznego oraz rehabilitacyjnych, które wspomagają zdrowienie.

Partnerzy:
Instytut Psychoedukacji – prowadzący Centrum, znajdujące się przy ulicy Piaski 8 w Swarzędzu. Zapewnia profesjonalną pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, a także dla ich rodziców.
Powiat Poznański – zapewnia wsparcie w realizacji działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych.
Fundacja CISZUM – zapewnia realizację zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na terenie szkół oraz rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu. W tym celu została stworzona Szkoła Radzenia Sobie.

Założenia programu:
Cykl sześciu lub dwunastu spotkań (2-godzinnych). Cykl podstawowy to 6 spotkań, ale istnieje możliwość przedłużenia go do 12.
Małe grupy – max. 12 osób – jeśli grupy są zbyt duże – trudno poświęcić wystarczająco czasu każdej osobie. Chcemy, aby każdy uczestnik mógł porozmawiać o swoich potrzebach, odczuciach i problemach. A także, żeby mógł potrenować zdobywane umiejętności.

„Trening Radzenia sobie”- tematyka:
KOMUNIKACJA – mówienie o swoich potrzebach, przełamywanie lęków związanych z komunikacja, efektywne porozumiewanie się.
ASERTYWNOŚĆ – reagowanie na krytykę i konstruktywne jej wyrażanie, stawianie granic. Sposoby na rozwiązywanie konfliktów.
EMOCJE – mówienie o swoich emocjach i radzenie sobie z nimi, poznanie ich istotnej roli w codzienny, życiu.
AGRESJA – identyfikowanie własnych zachowań agresywnych i źródeł złości. Sposoby reagowania na agresję ze strony innych.
STRES – rozpoznawanie sytuacji wywołujących stres, poznanie sposobów na efektywną relaksację.
JA A INNI – rozpoznanie swoich oczekiwań względem innych, zastanowienie się nad tym jak widzą mnie inni i jak to na mnie wpływa.
Przeczytać o zajęciach można tutaj:
https://www.szkolaradzeniasobie.com/program-radzenia-sobie-16-19

Zapisy do 30 listopada 2020r. Termin zajęć zostanie ustalony z grupą.

„trening umiejętności rodzicielskich”– dla rodziców nastolatków – trzy dwugodzinne spotkania online dla rodziców. Zapisy przez stronę –
https://www.szkolaradzeniasobie.com/trening-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-rodzicielskich
Będą pojawiać się kolejne terminy.

Instrukcja do formularzy:
Koniecznie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Najpierw wypełniamy, drukujemy, podpisujemy i wysyłamy skany . Następnie należy formularz wysłać pocztą na adres fundacji (ul. Grunwaldzka 19/4.16, 60-782 Poznań) lub szkoły. Można też zostawić formularz w szkole (w sekretariacie lub wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do szkoły). Dodatkowo jest do podpisania zgoda na udział w zajęciach. Jeśli wyślą państwo wystarczająco szybko, nie trzeba przesyłać skanów.

Ważne informacje odnośnie formularza:
– Osoby niepełnoletnie – wypełnia rodzic (jeśli uczestnik ma ukończone 16 lat – też podpisuje formularz)
– Pełnoletni uczniowie – mogą wypełnić formularz za samych siebie
– Rodzice – jeśli wezmą państwo udział w zajęciach dla rodziców muszą przesłać państwo osobny formularz wypełniony za samych siebie (w odpowiednim miejscu deklaracji należy zaznaczyć „osoba z otoczenia”)
Podanie wielu danych wiążę się z biurokracją związaną z rozliczeniem projektu unijnego. Proszę jednak pamiętać, że dzięki temu zajęcia są darmowe. Wypełnienie formularza uprawnia też do uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu (ul. Piaski 8) prowadzonego przez IPSIS.

Można również zapisywać się na inne zajęcia dedykowane młodzieży ze Swarzędza i ich rodzicom przez stronę www.szkolaradzeniasobie.pl np.
• życie w spektrum autyzmu- program samorozwoju dla młodzieży (zachęcam wszystkich uczniów z Zespołem Aspergera)
• jak wspierać osobę ze spektrum autyzmu w rodzinie?- grupa rozwojowa dla rodziców i opiekunów
• grupa psychoedukacyjna- dla młodzieży transpłciowej
• grupa psychoedukacyjna- dla rodziców osób transpłciowych
Szczegóły dotyczące tych zajęć na stronie Szkoły Radzenia Sobie.

Koordynatorzy:
– z ramienia Fundacji CISZUM- Tomasz Szulda- tomasz.szulda@ciszum.pl
– z ramienia szkoły – Anna Wojcieszak- anna.wojcieszak@swarzedz.edu.pl

FORMULARZA DO POBRANIA

ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA

 

Scroll to Top
Skip to content