Profil policyjny

Profil policyjny

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.

2. Uczymy się musztry. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.

3. Zabezpieczenie imprez masowych. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.

4. Poznajemy Komisariat Policji. Prowadzące Beata Czerska i Ewa Portala-Janik.

 

Scroll to Top
Skip to content