Pożegnanie klas maturalnych

      21 maja, w piątek w naszym liceum odbyła się skromna uroczystość pożegnania absolwentów 5 klas maturalnych połączona z wręczeniem świadectw ukończenia szkoły oraz rozdaniem nagród dyrektora szkoły i wychowawców klas. Było to wydarzenie nietypowe, odmienne od wcześniejszych, bo ograniczyło się tylko do spotkania uczniów kl. maturalnych z wychowawcami, z dyrekcją i sekretarzem szkoły, u którego podpisywali odbiór świadectwa. Spotkania te następowały w różnych godzinach i różnych salach lekcyjnych (od 9.00 – 14.00). Oczywiście wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązywały zasady i procedury bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego.

Dyrektor szkoły Wojciech Hoffmann wręczył Nagrody Dyrektora absolwentom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen min. 4,75).

Nagrody Dyrektora otrzymali:

1. Maja Szymańska

2. Joanna Majdańska

3. Oliwia Mieloch

4. Maria Pindara

5. Dominika Poznaniak

6. Martyna Jankowiak

7. Natalia Pleszewa

8. Gabriela Wojtkowiak

9. Marta Stanisławska

 

      Nagrody Dyrektora za pracę społeczną i pracę w samorządzie uczniowskim otrzymali:

1. Zuzanna Klawikowska

2. Gabriela Sokół

      Nagrody Dyrektora za wybitne osiągnięcia sportowe, godne reprezentowanie naszej szkoły w zawodach sportowych otrzymali:

1. Róża Prokopowicz

2. Maria Roszak

3. Zofia Budzyńska

4. Mateusz Janowski

5. Krzysztof Jądrzyk

6. Jan Modzelewski

7. Olaf Wojciński.

 

      Dyrektor szkoły wręczył Podziękowania dla rodziców za pracę społeczną na rzecz liceum i aktywny udział w radzie szkoły:

Pani Iwonie Ziółkowskiej,

Panu Rafałowi Aniole,

Panu Andrzejowi Pławskiemu oraz

Pani Renacie Mikołajewskiej, która przez 3 lata pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w II LO.

 

Następnie wychowawcy klas wręczali pozostałym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły wraz z drobnym upominkiem – notatnikiem szkolnym z logo naszego liceum.

Życzenia zdania matury i osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, studiowania na wymarzonych kierunkach oraz mądrego zagospodarowania najdłuższych wakacji w życiu (praca, odpoczynek, sport, pasje życiowe) złożyli absolwentom dyrektor szkoły, wicedyrektor Marcin Dziubich i wychowawcy poszczególnych klas.

Maturzyści jeszcze na krótko powrócą w mury naszej szkoły – 5 lipca po odbiór wyników egzaminu maturalnego.

Życzę zdrowych, słonecznych i bezpiecznych wakacji !!!

W. Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content