Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym

 

Umowa patronacka między II LO w Swarzędzu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

      Dnia 27 marca 2014 r. nasze liceum podpisało kolejną umowę patronacką, tym razem z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego dokument podpisał Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Monika Kozłowska, ze strony II LO dyrektor  Przemysław Wantuch. W uroczystości wzięli udział również wicedyrektor W. Hoffmann, nauczycielka j.angielskiego B.Świder i nauczycielka biologii L. Musielak.
      Na mocy tej umowy Uniwersytet Przyrodniczy obejmie patronat nad klasą przyrodniczą w naszej szkole. Będzie on polegał na organizowaniu zajęć przez uczelnię dla uczniów klas przyrodniczych, udziale naszych uczniów w zajęciach warsztatowych, jak również współpracy studenckich kół naukowych z naszym szkolnym kołem biologicznym i chemicznym. Koordynatorem zajęć i spotkań ze strony UP będzie p. Joanna Kędra – kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, a z naszej strony nauczycielka biologii i ekologii – L. Musielak. Jest to już trzecia umowa patronacka (klasa policyjna, klasa politechniczno-menedżerska, klasa przyrodnicza) podpisana w 2014r. przez naszą szkołę. Pierwsza z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, druga z Uniwersytetem Ekonomicznym, trzecia z Uniwersytetem Przyrodniczym. W 2013 r. podpisaliśmy również porozumienie z UAM (klasa humanistyczna).
      Jesteśmy przekonani, że utworzenie klas patronackich uatrakcyjni ofertę edukacyjną, a współpraca z wyższymi uczelniami wzbogaci zajęcia dydaktyczne naszego liceum.
                                                                                                                        W.Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content