Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym

 

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym a II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu

      11 marca w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10 doszło do podpisania porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym – Wydziałem Zarządzania reprezentowanym przez dziekana  – prof. dr hab. Kazimierza Krzakiewicza i II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu reprezentowanym przez dyrektora Przemysława Wantucha.
      W spotkaniu wzięła udział delegacja z naszego liceum: wicedyrektor W. Hoffmann, nauczyciel matematyki – koordynator współpracy H. Kempka, nauczyciel j. angielskiego B. Świder. 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego reprezentował również prodziekan dr hab. P. Bartkowiak. Istotą porozumienia o współpracy jest objęcie patronatem  przyszłą klasę politechniczno – menedżerską w II LO przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Umożliwi to uczestnictwo uczniów tej klasy w zajęciach prowadzonych na tym wydziale oraz w pracach studenckich kół naukowych. Nasza szkoła zobowiązuje się do organizowania spotkań młodzieży z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego, które będą miały charakter wykładów, warsztatów i seminariów. Zakłada się, że w semestrze odbędzie się 8 godzin takich spotkań (począwszy od II semestru przyszłego roku szkolnego), a porozumienie zostało zawarte na 3-letni cykl nauczania do dnia 30 czerwca 2017r.
      Jest to trzecie porozumienie podpisane przez nasze liceum. Pierwsze dotyczyło patronatu Instytutu Filologii Polskiej UAM nad klasą humanistyczną, a drugie patronatu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nad klasą policyjną.
                                                                                                                   W.Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content