O szkole

O nas

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu istnieje od 1992 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się na Pl. Niezłomnych 1, a od lutego 2005 r. znajduje się przy ul. Podgórnej 12. Zespół Szkół obecnie składa się tylko z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego. 
Obecnie zatrudnionych jest w szkole 33 pełnoetatowych nauczycieli i 2 w niepełnym wymiarze godzin oraz 8 pracowników administracji i obsługi. W roku szkolnym 2021/2022 II LO w Swarzędzu liczyło 16 oddziałów, przekraczając nieznacznie liczbę 400 uczniów.
Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

ul. Podgórna 12 62-020 Swarzędz

Dyrekcja

Małgorzata szomek

Dyrektor szkoły

Wojciech Hoffmann

Wicedyrektor szkoły

Studentów
K
Absolwentów
Nauczycieli
0 +
Zajecia pozalekcyjne

Zapisz się .....

Zasady rekrutacji szkoły ponadpodstawowe. Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego. Oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka. Oświadczenie o wielodzietności

Scroll to Top
Skip to content