O szkole

O nas

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu istnieje od 1992 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się na Pl. Niezłomnych 1, a od lutego 2005r. znajduje się przy ul. Podgórnej 12. Zespół Szkół obecnie składa się głównie z II Liceum Ogólnokształcącego i II Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technika administracji.
Obecnie zatrudnionych jest w szkole 24 pełnoetatowych nauczycieli i 2 w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 pracowników administracji i obsługi.
Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

ul. Podgórna 12 62-020 Swarzędz

Dyrekcja

Tomasz Zandecki

Dyrektor szkoły

Wojciech Hoffmann

p.o. dyrektora do 31.08.2021r.

Marcin Dziubich

Wicedyrektor do 31.08.2021r.

Studentów
K
Absolwentów
Nauczycieli
0 +
Zajecia pozalekcyjne

Zapisz się .....

Zasady rekrutacji szkoły ponadpodstawowe. Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego. Oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka. Oświadczenie o wielodzietności

Przewiń do góry Skip to content