O szkole

O szkole

      Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu istnieje od 1992 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się na Pl. Niezłomnych 1, a od lutego 2005r. znajduje się przy ul. Podgórnej 12. Zespół Szkół obecnie składa się głównie z II Liceum Ogólnokształcącego i II Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technika administracji.
    Obecnie zatrudnionych jest w szkole 24 pełnoetatowych nauczycieli i 2 w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 pracowników administracji i obsługi.
      Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

 

Scroll to Top
Skip to content