Nasi w Bolechowie

 

Nasi w Bolechowie

      Dnia 09.06.2014 roku w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie odbyło się II Sympozjum Samorządów Uczniowskich pod hasłem „Połączmy siły w działaniu”. W Sympozjum wzięli udział liczni przedstawiciele samorządów uczniowskich ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego. Nasze liceum reprezentowała silna grupa młodych samorządowców w osobach Ani Kistowskiej, Marcina Wróbla i Piotra Nawrockiego. Zaproszeni goście mieli możliwość wzięcia udziału w następujących warsztatach: „Kto tu rządzi – kilka słów o demokracji”, „Bariery w komunikacji interpersonalnej” i „Czy wiesz co jesz? Reformujemy sklepiki szkolne.” Zajęcia prowadzili liderzy projektów dotyczących inicjatywy samorządowej. Ukoronowaniem kreatywnej aktywności uczniów była prezentacja wspólnie wypracowanych wniosków, jak również cieszący się wielkim zainteresowaniem, ekologiczny poczęstunek zachęcający nie tylko młodych do zdrowego odżywiania się i korzystania z sezonowych płodów rolnych.
                                                                                                             M.Będziecha-Tischer

 

Scroll to Top
Skip to content