Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

W Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu funkcjonuje monitoring wizyjny od 2007 roku. Celem jego jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole.
Szczegółowe informacje nt. monitoringu wizyjnego znajdują się w Statucie
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu (zakładka „O szkole” –>
„Dokumenty”
–>”Statut Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu”) oraz
regulaminie monitoringu
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu

Scroll to Top
Skip to content