Mój Zawód-Moja Przyszłość

PROJEKT MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

      Projekt adresowany jest dla uczniów III klas gimnazjów oraz VII i VIII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.
     Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.
     Organizatorami programu „Mój zawód – moja przyszłość” są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie UMiG Swarzędz w zakładce „Edukacja

Warsztaty przedmiotowe realizowane w II Liceum Ogólnokształcącym obejmują:

1. Profil humanistyczny:
– Czy w dzisiejszych czasach jest możliwa miłość romantyczna? Debatujemy w stylu oksfordzkim.
– Wizerunek kobiet w literaturze i sztukach wizualnych.

2. Profil ekonomiczny:
– Kasa musi się zgadzać.
– Miary tendencji centralnej w statystyce i ich interpretacja.

3. Profil przyrodniczy:
– Dieta komputerowca vs dieta sportowca.
– Badania przyrodnicze. (prosimy zabrać rękawiczki lateksowe i fartuch)

4. Profil policyjny:
– Pierwsza pomoc przedmedyczna.
– Uczymy się musztry.
– Zabezpieczenie imprez masowych.
– Poznajemy Komisariat Policji.

Poniżej znajduje się harmonogram zajęć.

 

Lp.

Warsztat

Tematyka

Nauczyciel prowadzący

Proponowane terminy

1.

Humanistyczny

Czy w dzisiejszych czasach jest możliwa miłość romantyczna? Debatujemy w stylu oksfordzkim

Oliwia Tomczak

Sobota 4 kwietnia 2020

9.00 – 10.30

Humanistyczny

Wizerunki kobiet w literaturze i sztukach wizualnych

Iwona Sobczyk

Sobota 28 marca 2020

10:00 – 11:30

2.

Ekonomiczny

Kasa musi się zgadzać!

Hanna Kempka

Sobota 21 marca 2020

10:40 – 12:10

Ekonomiczny

Miary tendencji centralnej w statystyce i ich interpretacja

Olga Szczepaniak

Sobota 21 marca 2020

 9:00 – 10:30

3.

Przyrodniczy

Dieta komputerowca vs dieta sportowca/

Badania przyrodnicze

Lucyna Musielak

Sobota 16 maja 2020

 9:00 – 10:30

4.

Policyjny

Pierwsza pomoc przedmedyczna/ Uczymy się musztry!/ Zabezpieczanie imprez masowych/ Poznajemy Komisariat Policji

 

Beata Czerska

Ewa Portala-Janik

Sobota 14 marca 2020

9:00 – 12:00

 

Regulamin projektu.
Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pani Anna Wojcieszak.

Scroll to Top
Skip to content