earth, globe, eco-158805.jpg

Młodzież na rzecz ochrony środowiska w powiecie poznańskim

7. listopada Samorząd Szkolny wraz z opiekunem Agnieszką Mostowy wziął udział w IX Sympozjum Samorządów Uczniowskich Szkół Powiatu Poznańskiego w Murowanej Goślinie. Spotkanie odbyło się pod hasłem ochrony środowiska, a każdy z zaproszonych ekspertów podkreślał istotną rolę młodzieży w procesie rekultywacji. Wykłady poruszały bardzo wiele kwestii związanych z problematyką gospodarki naturalnej: poznaliśmy stan oraz problemy środowiska przyrodniczego aglomeracji poznańskiej oraz rolę lasów w przyszłości. Ponadto zastanawialiśmy się nad przyczynami zmian klimatu, omówiliśmy styl życia zgodny z zasadą zero waste. Na koniec pochyliliśmy się również nad kwestią ochrony wód. Organizatorzy sympozjum zaprosili nas również do żywej dyskusji oraz wzięcia udziału w warsztatach mydlarskich. Dzięki tym doświadczeniom staliśmy się bardziej świadomi swoich ekologicznych decyzji.

Scroll to Top
Skip to content