Młodzi mają głos

„Młodzi mają głos” to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie  i zawodowo – edycja 2019”.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019r. i zakłada udział 20 osób w wieku 15-19 lat uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta i gminy Swarzędz lub/i mieszkających na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Działania zaplanowane w ramach projektu są podzielone na 5 etapów:
warsztaty: dziennikarskie – 10 h, telewizyjne – 16 h, radiowe- 16 h, fotograficzne – 24 h, grafiki komputerowej – 16 h, prasowe – 8h
warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej „Polityka dla młodych” (wiedza o samorządzie terytorialnym, przedsiębiorczość społeczna, warsztaty wiedzy o polityce i demokracji, nauka i praktyczne ćwiczenia w zakresie tradycji i wartości wolontariatu – 20 h)
przygotowanie i złożenie projektu do budżetu obywatelskiego,
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej,
opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, który będzie zawierała scenariusz zajęć do wykorzystania podczas lekcji, zachęcający młodych ludzi do udziału w wyborach oraz przeprowadzenie takiego spotkania w ramach wolontariatu- w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasza Dziupla”, a także przeprowadzenie kampanii przygotowanej podczas warsztatów dziennikarskich, której celem będzie zwiększenie świadomości młodych ludzi nt. konieczności udziału w wyborach.

Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i przy współudziale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia informujące o nabytych umiejętnościach/kompetencjach.

Dodatkowe informacje i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 616512650

Uczniowie II LO mogą zgłaszać się do opiekuna grupy.

                                                                                                                                                      Opiekun grupy
                                                                                                                                                     Anna Wojcieszak

 

Scroll to Top
Skip to content