Młodzi mają głos

„Młodzi mają głos” to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie  i zawodowo – edycja 2019”.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019r. i zakłada udział 20 osób w wieku 15-19 lat uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta i gminy Swarzędz lub/i mieszkających na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Działania zaplanowane w ramach projektu są podzielone na 5 etapów:
warsztaty: dziennikarskie – 10 h, telewizyjne – 16 h, radiowe- 16 h, fotograficzne – 24 h, grafiki komputerowej – 16 h, prasowe – 8h
warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej „Polityka dla młodych” (wiedza o samorządzie terytorialnym, przedsiębiorczość społeczna, warsztaty wiedzy o polityce i demokracji, nauka i praktyczne ćwiczenia w zakresie tradycji i wartości wolontariatu – 20 h)
przygotowanie i złożenie projektu do budżetu obywatelskiego,
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej,
opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, który będzie zawierała scenariusz zajęć do wykorzystania podczas lekcji, zachęcający młodych ludzi do udziału w wyborach oraz przeprowadzenie takiego spotkania w ramach wolontariatu- w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasza Dziupla”, a także przeprowadzenie kampanii przygotowanej podczas warsztatów dziennikarskich, której celem będzie zwiększenie świadomości młodych ludzi nt. konieczności udziału w wyborach.

Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i przy współudziale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia informujące o nabytych umiejętnościach/kompetencjach.

Dodatkowe informacje i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 616512650

Uczniowie II LO mogą zgłaszać się do opiekuna grupy.

                                                                                                                                                      Opiekun grupy
                                                                                                                                                     Anna Wojcieszak

 

Przewiń do góry

DRZWI
OTWARTE

24 kwietnia (sobota)
Szczegóły spotkania podamy bliżej terminu.

Skip to content