Matura 2015

 

Maj … czas matur

      4 maja (poniedziałek) o godz.9.00 w całym kraju, jak również w naszym liceum rozpoczęły się pisemne egzaminy dojrzałości. Tradycyjnie pierwszym zdawanym przedmiotem był język polski, do którego przystąpiło 67 tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego.

5 maja (wtorek) – o godz. 9.00 pisemna matura z matematyki poz. podstawowy, w której weźmie udział 75 absolwentów.

6 maja o godz. 9.00 pisemny egzamin z języka angielskiego poz. podstawowy, a o godz. 14.00 j.angielski poz. rozszerzony.

     Pozostałe egzaminy pisemne i ustne zgodnie z przygotowanym szkolnym harmonogramem będą odbywały się przez cały miesiąc maj.

      Matura 2015 uległa daleko idącym zmianom. Wiąże się to z inną podstawą programową realizowaną przez tegorocznych maturzystów od kl. I do kl.III. Zlikwidowano powszechnie krytykowaną prezentację z języka polskiego, a wprowadzono szeroką ustną wypowiedź na wylosowane pytanie przygotowane przez CKE dotyczące tekstu literackiego lub reprodukcji dzieła sztuki – obrazu, plakatu lub rzeźby. Dodatkowo każdy absolwent musi zdawać obowiązkowo jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (jego wynik nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa dojrzałości). Życzymy powodzenia na maturze i połamania piór.

                                                                                                                 W.Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content