Konkursy językowe

TERMINARZ

Etap szkolny konkursu należy przeprowadzić w dniach 15-17 stycznia 2014 r.

Prosimy o zgłoszenie liczby uczestników  wraz z nazwiskami nauczycieli zajmujących się konkursem na adres: lo@swarzedz.edu.pl lub fax: 61 817 20 26 do dnia 10 stycznia br, co umożliwi nam przygotowanie i przesłanie państwu odpowiedniej liczby testów. Można też skserować załączony test we własnym zakresie.  Do udziału w finale konkursu  w naszym liceum w dniu 30 stycznia zapraszamy z każdej szkoły dwoje uczniów z najlepszymi wynikami . Prosimy o przesłanie nazwisk finalistów oraz ich opiekuna faksem lub drogą mailową do dnia 27 stycznia br.
Finał konkursu odbędzie się w dniu 30 stycznia o godzinie 10.00. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej celem rejestracji. 

 

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
organizowanego przez
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SWARZĘDZU

A. UWAGI OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu.
2. Każdy uczeń gimnazjum uprzednio zgłoszony przez swoją szkołę macierzystą ma prawo startu w konkursie.
3. Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego i niemieckiego.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Konkurs jest dwustopniowy i odbywa się w  zgłoszonych gimnazjach (etap szkolny) oraz na terenie II Liceum Ogólnokształcącego (finał).
6. Udział w konkursie ma charakter indywidualny.
7. W etapie szkolnym liczba uczestników jest dowolna. O sposobie zakwalifikowania uczniów do etapu szkolnego decydują nauczyciele – opiekunowie.
Liczba uczniów delegowanych do finału jest wyznaczona przez organizatora.

B. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zakres merytoryczny konkursu opiera się na podstawie programowej dla gimnazjum z języka angielskiego i niemieckiego.
2. Konkurs przeprowadzany jest przez II LO w Swarzędzu
3. Pierwsza część konkursu składa się z testów obejmujących słownictwo i struktury gramatyczne. Może to być tekst leksykalno – gramatyczny oraz czytanie ze zrozumieniem.
4. Na rozwiązanie testu na etapie szkolnym przeznacza się 45 minut.
5. Wyniki punktowe etapu szkolnego są podstawą do zakwalifikowania najlepszych uczniów z danej szkoły do drugiego etapu
6. Finał konkursu składa się z testu leksykalno – gramatycznego, rozumienia ze słuchu. W przypadku zbliżonych wyników może być także przeprowadzony etap ustny dla wyznaczonej liczby osób. Finał przeprowadza II LO w Swarzędzu.
7. Ostateczne wyniki konkursu ustalone zostają w oparciu punkty uzyskane w finale.
8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w terminarzu konkursu.

C. UPRAWNIENIA

1. Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

                                                                                                      Barbara Świder

                                                                                                      Monika Będziecha-Tischer

Scroll to Top
Skip to content