Konkurs historyczny

  

Konkurs historyczny „Krąg”

       9 stycznia 2014 r. w czwartek, w sali audiowizualnej o godz.10.00 odbył się szkolny Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”. Wzięło w nim udział 21 uczniów z kl. I,  II i III. Konkurs składał się z dwóch części: testu, który zawierał 30 pytań z zakresu historii Polski (od Mieszka do czasów współczesnych) oraz  części, w której należało opisać  najważniejsze historyczne miejsca  naszego regionu. Konkurs trwał 45 minut. Wyniki  zostaną przesłane do szkół, do 30 kwietnia 2014r. Laureaci krajowi i przedstawiciele najlepszych szkół będą zaproszeni na majowe podsumowanie konkursu do Warszawy. W auli Uniwersytetu im. Kardynała St. Wyszyńskiego,  zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

      Konkurs dostarczył uczniom  rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce, Europie i naszym regionie.

Trzymamy kciuki za wyniki naszych uczniów!

                                                                                                                      W.Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content