Konkurs historyczny

 

Konkurs historyczny „Krąg”

      8 stycznia, w czwartek, tradycyjnie już nasze liceum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. W sali audiowizualnej o godz. 10.00 pojawiło się 25 uczniów – uczestników z kl. I,  II i III.

      Konkurs składał się z dwóch części: a) testu, który składał się z 30 pytań z zakresu historii Polski od Mieszka do czasów współczesnych, oraz b) części opisowej, w której należało opisać najważniejsze historyczne wydarzenie w naszym regionie. Test trwał 45 min. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do 30 kwietnia 2015r. Laureaci krajowi i przedstawiciele najlepszych szkół zostaną zaproszeni na majowe podsumowanie konkursu, które odbędzie się w Warszawie w auli Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego, podczas którego zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

      Konkurs dostarczył uczniom niewątpliwie rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce, Europie i naszym regionie.

Trzymamy kciuki za wyniki naszych uczniów!

                                                                                                                           W.Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content