Koniec wakacji… Nowy rok szkolny 2023/2024

Wakacje niestety już się skończyły i dnia 4 września o godz. 10.00 na dziedzińcu szkolnym rozpoczęła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał prowadzący uroczystość wicedyrektor Wojciech Hoffmann, który przywitał młodzież klas I-IV, grono profesorskie, administrację i panią dyrektor M.Szomek. Pani dyrektor w swoim przemówieniu zwróciła m. in. uwagę na to, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji. Podkreśliła znaczenie hasła „4 x K” – kompetencja, kreatywność, kooperacja i komunikacja w funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej. Wspomniała również, że od 1 września 2023 nasza szkoła nosi już tylko nazwę: II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu i w tym roku szkolnym nasze liceum osiągnęło największą liczbę uczniów w historii naszej szkoły, tj. 523 uczniów.

Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrał ponownie wicedyrektor dokonując prezentacji wszystkich 19 oddziałów klasowych wraz z wychowawcami klas oraz przedstawiając pozostałych nauczycieli. W tym roku powstało 6 nowych klas pierwszych (bardzo liczebne – razem prawie 180 uczniów) i ich wychowawców:

  1. kl. IA – humanistyczno-językowa, wych. p. prof. O.Tomczak,
  2. kl. IB – matematyczno-geograficzna, wych. p. prof. O. Szczepaniak,
  3. kl. IC – biologiczno-chemiczna – wych. p. prof. L. Musielak,
  4. kl. ID – policyjna, wych. p. prof. M. Radomski,
  5. kl. IE – lingwistyczna, wych. p. prof. P. Komicz
  6. kl. IE – klasa dietetyczna, wych. p. prof. N. Nowicka.

Na koniec uroczystości głos zabrała ponownie p. dyrektor M. Szomek wypowiadając sakramentalne słowa: Nowy rok szkolny 2023/24 uważam za otwarty.

Po uroczystości młodzież udała się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło spotkanie z wychowawcami.

                            ZDROWIA, POWODZENIA I SUKCESÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

W. Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content