Koniec wakacji… Nowy rok szkolny 2022/2023

Wakacje niestety już się skończyły i dnia 1 września o godz. 10.00 na dziedzińcu szkolnym rozpoczęła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał prowadzący uroczystość wicedyrektor Wojciech Hoffmann, który przywitał młodzież klas I-IV, grono profesorskie i nową dyrektor, panią prof. Małgorzatę Szomek, która po 13 latach pracy w Paczkowie powróciła do II LO w Swarzędzu. Nowa pani dyrektor w swoim przemówieniu zwróciła m. in. uwagę na to, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji. Podkreśliła znaczenie hasła „4 x K” – kompetencja, kreatywność, kooperacja i komunikacja w funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej. Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrał ponownie wicedyrektor przedstawiając 5 nowych klas pierwszych (bardzo liczebne – razem prawie 150 uczniów) i ich wychowawców:

  1. kl. IA – humanistyczno-językowa, wych. p. prof. M.Mielcarek, 30 uczniów
  2. kl. IB – matematyczno-geograficzna, wych. p. prof. M.Brzycka, 30 uczniów
  3. kl. IC – biologiczno-chemiczna – wych. p. prof. M. Morawska, 30 uczniów
  4. kl. ID – policyjna, wych. p. prof. B.Czerska, 30 uczniów
  5. kl. IE – klasa dla sportowców, wych. p. prof. S.Dusza-Niwińska, 28 uczniów

Wicedyrektor przedstawił również pozostałe klasy i nauczycieli. Na koniec uroczystości głos zabrała ponownie p. dyrektor M. Szomek wypowiadając sakramentalne słowa: Nowy rok szkolny 2022/23 uważam za otwarty.

Po uroczystości młodzież udała się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło spotkanie z wychowawcami.

                            ZDROWIA, POWODZENIA I SUKCESÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

W. Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content