Koniec wakacji…Nowy rok szkolny 2021/2022

                      1 września uczniowie po długiej przerwie spowodowanej nauczaniem zdalnym powrócili do szkoły.  Jednak nie było wielkich uroczystości ani akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny w związku z nadal istniejącym stanem epidemii koronawirusa.

                    W II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu rok szkolny 2021/2022 w sposób bardziej oficjalny rozpoczęli tylko uczniowie 4 klas pierwszych, a pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami i w różnych salach lekcyjnych.

                   O godz. 10.00 w sali gimnastycznej uczniowie klas pierwszych spotkali się z dyrekcją szkoły, wychowawcami i częścią grona pedagogicznego. Uroczystość prowadził wicedyrektor Wojciech Hoffmann, nadal kierujący II LO z powodu zwolnienia lekarskiego dyrektora Tomasza Zandeckiego, który do swoich obowiązków powróci za 2 tygodnie, o czym wicedyrektor poinformował uczniów. Prowadzący spotkanie życzył wszystkim uczniom  sukcesów w nauce i pracy, zachęcał do wysiłku i aktywności intelektualnej oraz do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wspomniał też, że będzie to kolejny bardzo trudny rok szkolny, którego wszyscy się obawiają. Poinformował o tym, że w szkole istnieje wewnętrzny regulamin postępowania w czasie epidemii, a uczniów i nauczycieli obowiązują maseczki ochronne w czasie przerw i w miejscach wspólnych oraz dezynfekcja rąk i wietrzenie sal. W związku zachęcał wszystkich uczniów do szczepień przeciw COVID 19. Przedstawiona też została historia szkoły i podano aktualne informacje o stanie liczebnym liceum – 404 uczniów, 16 oddziałów i 35 nauczycieli.  

                 Na koniec wicedyrektor  Wojciech Hoffmann przedstawił 4 nowe klasy pierwsze (bardzo liczebne – razem 109 uczniów) i ich wychowawców:

  1. kl. IA – humanistyczno-językowa, wych. p. Agnieszka Mostowy, 29 uczniów
  2. kl. IB – matematyczno-geograficzna, wych. p.Anna Waszkiewicz, 26 uczniów
  3. kl. IC – biologiczno-chemiczna – wych. p. Katarzyna Prendka-Tuczyńska, 26 uczniów
  4. kl. ID – policyjna, wych. p. Norbert Nogaj, 28 uczniów

Po prezentacji klasy I udały się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło spotkanie z wychowawcami.

                            ZDROWIA, POWODZENIA I SUKCESÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

W. Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content