Konferencja

  

Konferencja „Kultura wschodu – bliżej kraju kwitnącej wiśni”.

Grudniowe spotkania nauczycieli – bibliotekarzy szkół miasta i gminy Swarzędz w naszej szkole stały się już tradycją. Ich organizatorem jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Swarzędzu pod kierownictwem Kornelii Choryńskiej i Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu.

W tym roku konferencja odbyła się 11 grudnia w sali audiowizualnej, a jej tematem była „Kultura wschodu –  bliżej kraju kwitnącej wiśni”. Głównym prelegentem konferencji był absolwent naszego liceum mgr Adam Choryński – pracownik naukowy PAN. W fascynujący  sposób, wykorzystując slajdy, zdjęcia, filmiki DVD, przybliżył nam kulturę, tradycje i obyczaje Japonii. Pan A. Choryński był już 3-krotnie w Japonii, więc jego wiedza o codziennym życiu mieszkańców kraju kwitnącej wiśni zrobiła na nas olbrzymie wrażenie. Później wystąpiła pani dr inż. Katarzyna Zygmunt, kierownik filii nr 2 Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawiła nam historię ikebany, jej kierunki, cechy charakteryzujące tę sztukę oraz zasady tworzenia kompozycji kwiatowych. Zwieńczeniem jej wystąpienia była prezentacja wspaniałych zestawów kwiatowych stworzonych zgodnie z zasadami sztuki japońskiej. Ostatnim punktem konferencji były warsztaty origami, podczas których pani K. Choryńska uczyła nas tworzyć z samego papieru różne fantastyczne formy …. łabędzie, żaby itp.

Spotkanie zakończyło się po godz. 13.00 złożeniem świątecznych życzeń wszystkim uczestnikom konferencji przez Dyrekcję II LO i kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu.

Do zobaczenia na następnej konferencji za rok.

            

            

            

 

                                                                                                                                                    W.Hoffmann

 

Scroll to Top
Skip to content