Koło chemiczne

NAUKOWE KOŁO CHEMICZNE

Celem koła chemicznego jest rozwijanie zainteresowania chemią poprzez:

• Pogłębianie wiedzy chemicznej.

• Rozwijanie umiejętności eksperymentowania.

• Zainteresowania literaturą popularnonaukową.

• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań chemicznych. • Popularyzacja wiedzy chemicznej na terenie szkoły i poza szkołą.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie elementów nieorganicznej analizy jakościowej.

2. Wprowadzenie elementów analizy ilościowej.

3. Wprowadzenie elementów analizy instrumentalnej.

4. Wykonywanie prostych syntez.

5. Przybliżenie chemii do życia codziennego.

Zajęcia te mają:

a) Uczyć:

• Obserwacji.

• Wyciągania wniosków.

• Pisania równań reakcji chemicznych.

• Cierpliwości i systematyczności.

• Umiejętności rozwiązywania problemów.

• Kreatywności.

b) Pozwolić uczniom:

1. Poznać:

• Nowe substancje chemiczne.

• Różne techniki pracy chemika.

2. Projektować doświadczenia chemiczne, przewidywać obserwacje, formułować wnioski.

3. Analizować informacje pochodzące z różnych źródeł.

c) Zwiększyć zainteresowanie przedmiotem.

d) Stworzyć warunki sprzyjające samodzielnemu eksperymentowaniu, uczeniu się przez dyskusję.

 

KOŁO CHEMICZNE- FORMY PRACY

1. Zajęcia laboratoryjne w czasie, których uczniowie pracujący w grupach. wykonywać będą doświadczenia i eksperymenty.

2. Wycieczki do chemicznych zakładów pracy, laboratoriów.

3. Przygotowywanie uczniów do uczenia się we współpracy- projekt.

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA CHEMICZNEGO

I. Organizacja zajęć: cel, formy pracy, tematyka zajęć, zasady współpracy.

II. Zapoznanie ze sprzętem i szkłem laboratoryjnym, wykonanie doświadczeń:

II.1 Badanie odczynu wodnych roztworów soli.

II.2 Sporządzanie roztworów.

III. Elementy nieorganicznej analizy jakościowej.

III.1 Wykrywanie jonów.

III.2 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks.

III.3 Wykrywanie jonów w wodzie wodociągowej.

IV. Elementy analizy ilościowej.

IV.1 Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu.  

V. Elementy analizy instrumentalnej.

V.1 Rozdzielanie różnych substancji.

V.2 Sporządzanie naważek z wykorzystaniem wagi laboratoryjnej.

V.3 Ogrzewanie na łaźni wodnej.

VI. Projekt we współpracy z kołem biologicznym ” Owoc zakazany”.

VII. Prezentacja własnych doświadczeń na forum szkoły.

VIII. Dzień otwarty dla gimnazjalistów.

IX. Wycieczki; do zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, na wydział chemii.

                                                                                                                       Halina Pypno

PROGRAM PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ZAKAZANY OWOC”

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content