Koło biologiczne

KOŁO  BIOLOGICZNE

2018/2019

Prowadząca: Lucyna Musielak

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani biologią

Warunki: sprzyjające eksperymentom i rozwijaniu zainteresowań

Cele:
– rozwijanie zainteresowań biologicznych
– poznanie metodyki badań przyrodniczych
– prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
– sekcje narządów
– promowanie postaw prozdrowotnych
– poszerzanie wiedzy uczniów
– rozwój samodzielności, aktywności

Forma pracy: metoda projektów.

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content