Kolejny wykład z cyklu „Podgórna zaprasza”

Dnia 24 stycznia 2023 r. odbył się kolejny wykład z cyklu „Podgórna zaprasza”. Tym razem został zaprezentowany temat z zakresu mediów społecznościowych: „Tajemnica trzech kropek – jak młodzież korzysta z komunikatorów internetowych?”

Wykład został wygłoszony przez doktora Jakuba Jakubowskiego. Prelegent jest doktorem nauk społecznych, absolwentem politologii i adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również autorem publikacji z zakresu komunikowania politycznego i nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Doktor Jakub Jakubowski przedstawił wyniki oraz wnioski z najnowszych badań o  komunikatorach internetowych, które zostały przeprowadzone na grupie uczniów szkół podstawowych i liceum województwa wielkopolskiego.

Widownię w sali audiowizualnej stanowili uczniowie naszego liceum. Byli to  głównie uczniowie klas o profilu humanistyczno-językowym oraz policyjnym.

Marcin Dziubich

Scroll to Top
Skip to content