Klub debatancki

KLUB DEBATANCKI

      Przez rozmowę wiedzie droga do prawdy, ale dyskutowanie jest też formą współzawodnictwa i wiedzieli o tym już starożytni Grecy.

      Program KLUBU DEBATANCKIEGO zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: debatowania, planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność  i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli. W swym zakresie obejmuje wiedzę teoretyczną (np. wprowadzenie terminologii związanej z debatowaniem, poznanie zasad debaty oksfordzkiej )oraz praktyczną (prace związane z przygotowywaniem kolejnych debat).

      Członkowie i opiekunowie klubu zostali przeszkoleni w zakresie debatowania w stylu oksfordzkim. Poznali zasady dobrych wystąpień, ćwiczyli  budowanie strategii argumentacyjnej,  debatowanie przed kamerą, brali udział w szkoleniach w trakcie Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Sami szkolili już kolegów z zaprzyjaźnionych swarzędzkich szkół. W planach członkowie Klubu Debatanckiego mają oczywiście kolejne debaty w naszej szkole, warsztaty, szkolenia, stworzenie ligi debat w Swarzędzu i start w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. Chętnych zapraszamy!

 

 

Udało się zorganizować następujące debaty:

– 27.11.2012  TEZA: Postęp gospodarczy prowadzi do degradacji środowiska.

– 31.01.2013  TEZA: Gry komputerowe powodują wzrost agresji u młodych  ludzi.

– 08.03.2013  TEZA: Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn.

– 18.04.2013  TEZA: Użycie siły w celach pokojowych jest usprawiedliwione.

– 15.10.2013  TEZA: Szkoła  uczy kreatywnego myślenia.

– 04.12.2013  TEZA: Młody Polak nie jest patriotą.

– 05.12.2013  TEZA: Facebook ułatwia życie młodemu człowiekowi.

– 26.02.2014  TEZA: Facebook ułatwia życie młodemu człowiekowi.

– 29-30.03.2014 Seria debat w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich.

– 13,20.11.2014 TEZA: Wiara w Boga bez Kościoła i innej wspólnoty religijnej pozbawiona jest podstaw.

 

 

Zasady debaty oksfordzkiej:

1. Debatę organizuje i prowadzi Marszałek. Jest on osobą bezstronną.
2. Marszałka wspiera Sekretarz. Informuje o czasie, który pozostał mówcom na wypowiedź oraz prowadzi dokumentację debaty.
3. W debacie występuje ośmiu głównych mówców: czterech po stronie propozycji (osoby opowiadające się za tezą) oraz czterech po stronie opozycji (osoby opowiadające się przeciwko tezie).
4. Mówcy propozycji i opozycji występują na przemian. Pierwszy występuje mówca propozycji.
5. Pierwsi i ostatni mówcy każdej ze stron mają na swoje wystąpienie 5 minut, wszyscy kolejni po 3 minuty.
6. W wyjątkowych przypadkach Marszałek ma prawo wyprosić konkretne osoby z sali, bądź zakończyć debatę.
7. Po debacie następuje głosowanie, w którym wszyscy obecni mogą wypowiedzieć się po jednej ze stron oraz zagłosować na najlepszego mówcę debaty. O sposobie głosowania informuje Marszałek. 

Scroll to Top
Skip to content