Klasy UAM-rok szkolny 2015-2016

Rok szkolny 2015/2016

 Wizerunek kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie.

      W kwietniu i maju w naszej szkole odbył się cykl spotkań dotyczących wizerunku płci w sztuce. Warsztaty prowadzone były przez p. Weronikę Szwebs z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W czasie spotkań poruszyliśmy kwestię różnych stereotypów związanych z kobietami i mężczyznami oraz ich rolą w społeczeństwie.
      Rozważyliśmy pojęcie esencjonalizmu oraz konstruktywizmu na podstawie książki „Kieszonkowy atlas kobiet” Sylwii Chutnik, która stała się małym przewodnikiem o obu płciach. Naszej uwadze nie umknęły również priorytety męskie i żeńskie. Omówiliśmy odmienność między płcią biologiczną (SEX) a płcią kulturową (GENDER) oraz to, jakie niosą za sobą pozytywne i negatywne skutki. Zauważyliśmy także, że tożsamość biologiczna i kulturowa nie zawsze ze sobą współgrają i może to rodzić różne konsekwencje zarówno natury prawnej,  moralnej i społeczno-kulturowej. Taki dualizm nie jest również obojętny w przypadku fizyczności człowieka, która często jest największym problemem przy określaniu własnej tożsamości. Na końcu poruszyliśmy temat feminizmu i odmiennych poglądów seksualnych.
      Podjęte tematy okazały się wdzięcznym materiałem do dyskusji i wymiany poglądów, bowiem mogą dotykać każdego z nas lub możemy się z nimi zetknąć w naszym otoczeniu. Warsztaty były ciekawe i pouczające.
                                                                                              Klaudia Krawiec kl.2a

Spojrzenie na płeć przez pryzmat literatury


      We czwartek, 16 marca, w naszym liceum, w ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyło się spotkanie uczniów klasy drugiej o profilu humanistycznym z panią. Weroniką Szwebs.  Tematem dyskusji był wizerunek płci w literaturze.
      Uczniowie klasy 2a wraz z prowadzącą starali się ukazać stereotypowe cechy, które można nadać typowemu przedstawicielowi danej płci. Ważnymi pojęciami, które zostały wprowadzone do zajęć, były esencjalizm, czyli zespół naturalnych cech wrodzonych oraz konstrukcjonizm, twierdzący, że pewne cechy człowieka są mu narzucone przez:  środowisko, obyczaj i wychowanie.
      Na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza „Dziewictwo” ukazane zostało jak stereotypowe zachowanie osoby danej płci działa na wyobrażenia jej samej u płci przeciwnej, zmiana zachowania
i negacja ogólnie przyjętych norm jest zaburzeniem kanonu piękna. Gombrowicz ukazał także, że gdy nada się znaczenie nawet zwykłej cesze, jest ona najważniejsza i tylko dzięki niej można wyidealizować daną osobę.
      Uczniowie bardzo chętnie podjęli się dyskusji na temat płci – nie tylko w literaturze. Na spotkaniu wywiązała się ciekawa rozmowa, każdy także mógł przedstawić własne poglądy. Warsztaty dały możliwości przyjrzenia się temu tematowi z zupełnie innej perspektywy.
                                                                                                   Blanka Pugaczewska IIa.

Zasiać ziarno niepewności


       W czwartek 25 lutego br. w II LO w Swarzędzu odbyło się spotkanie uczniów klasy humanistycznej z prof. IFP UAM, Maciejem Parkitnym. Zgromadzeni, odnosząc się do problematyki „Dziadów cz. III”, rozważali problem: Czy Bóg jest dobry, wszechmocny i czy jego przymioty wzajemnie się wykluczają?
      Zajęcia uniwersyteckie miały skłonić uczniów do przemyśleń  dotyczących wszechmocnej istoty Boga i zasiać ziarno niepewności. Licealiści doszli do wniosku, że istniejące na świecie wszelkie formy zła rodzą w człowieku wątpliwości dotyczące wszechmocy i miłosierdzia Boga. Ludzkiemu życiu towarzyszy niesprawiedliwe cierpienie, którego nie można przewidzieć ani przyczyn jego wytłumaczyć. W związku z tym uczestnicy zajęć uświadomili sobie, że istota Boga jest pełna sprzeczności, których człowiek nie może do końca zrozumieć i racjonalnie wytłumaczyć.
       Uczniowie byli zainteresowani wykładem i chętnie uczestniczyli w dyskusji.
                                                                                                       Grzegorz Lipiecki kl.II a

O socrealizmie w II LO w Swarzędzu


      2 marca 2016 r. w II LO w Swarzędzu odbył się wykład przeprowadzony przez dr Monikę Brzóstowicz – Klajn dotyczący socrealizmu. Wzięliśmy w nim udział my – uczniowie klasy IIIA, która objęta jest patronatem IFP UAM.
      Warsztaty były doskonałym elementem przygotowań do zbliżającej się matury z języka polskiego. Dowiedzieliśmy się o pochodzeniu tego kierunku, ramach czasowych w Polsce, jak i w ZSRR oraz realiach w czasie jego trwania. Poznaliśmy postać Pawlika Morozowa, który był wzorcem zachowania komunistycznego, a także cechy literatury socjalistycznej, jakimi są m.in aktualność, postawa partyjna czy optymizm. Jak się dowiedzieliśmy, literatura była tworzona bez „literackości”, za pomocą nowomowy (już wiemy kim jest „zapluty karzeł reakcji”), a przykładowe utwory to np. „Węgiel” Ścibora Rylskiego, czy też „Obywatele” Kazimierza Brandysa. Pani profesor opowiadała nam o filarach komunizmu, którymi jest szkoła kształtująca nowego człowieka, budowa oraz walka. Nie sposób było pominąć ideę marksizmu. Należałoby się zastanowić, czy my w obecnym czasie również poddalibyśmy się władzy komunistycznej, tak jak zrobili to Polacy, którzy po prostu chcieli wieść normalne i spokojne życie po wyczerpującej wojnie.
      Warto wiedzieć, że „Widokówka z miasta socjalistycznego” Adama Ważyka jest swoistą ilustracją socrealizmu. Zapraszamy do zapoznania się z wierszem, a także do zagłębienia się w socrealistyczną rzeczywistość, która po spotkaniu z dr Moniką Brzóstowicz – Klajn bardzo nas zainteresowała.
                                                                                                            Julia Kryślak IIIa

O Gombrowicza „wybijaniu się ze stylu polskiego”

         4 lutego w II LO w Swarzędzu odbyły się warsztaty dotyczące twórczości Witolda Gombrowicza przeprowadzone przez dr. Marcina Telickiego, w których udział wzięli uczniowie klasy IIIA, objętej patronatem IFP UAM. Uczestnicy spotkania poruszyli kwestię obecności buntu w twórczości autora „Ferdydurke”, ogólnie w literaturze, a także w życiu codziennym.
     Uczestnicy dyskusji dowiedzieli się w jaki sposób protestował Gombrowicz. Ten sławny powieściopisarz krytykował bowiem współczesnych mu twórców za ograniczanie narodu z powodu zatrzymywania się przy starych ideach. Pisał o aktualnościach, jednocześnie piętnując zatrzymywanie się na historii, poprzez nieustanne odwoływanie się do niej. Sam uważał się za błazna, który wytyka innym błędy i proponuje ludziom odgrywanie siebie w różnych sytuacjach, co pomogłoby im wyjść poza krąg polskości. Gombrowicz w „Dziennikach” pisał to wszystko tytułem propozycji, gdyż chciał, aby ludzie zastanowili się nad tym problemem i wyciągnęli wnioski na przyszłość.
                                                                                                            Julia Kryślak IIIa

O stereotypach językowych w II LO

      10 grudnia odbyło się drugie spotkanie uczniów klasy III a związane z językowym obrazem świata. Poprowadziła je dr Paulina Michalska – Górecka z IFP UAM. Tym razem skupiliśmy się na językowym obrazie świata, a dokładniej na związanym z nim stereotypie językowym.
Najpierw wspólnie zastanowiliśmy się, czym on jest. Doszliśmy do wniosku, że to stereotypy utrwalane w języku dotyczące najczęściej grup społecznych, etnicznych ale także zwierząt czy miast.
Klasa, podzielona na 3 grupy podjęła się stworzenia słownikowych definicji słów: Żyd, Cygan oraz Murzyn. Najtrudniejsze okazało się wskazywanie rodzin tych wyrazów oraz ich form czasownikowych np. cyganić, murzynić.
      Spotkanie z panią dr Pauliną Michalską – Górecką pokazało nam, że często, czasem nieświadomie, korzystamy ze stereotypów językowych. Dzięki temu mięliśmy okazje zastanowić się nad ich pochodzeniem i powiązaniem wyrazów używanych w codziennym życiu. Dało nam to szansę na zobaczenie, jak bardzo stereotypy są zakorzenione w kulturze danego rejonu i jak wpływają na postrzeganie innych ludzi a także przedmiotów.
                                                                                                    Aleksandra Jagiełło IIIa


      28 października 2015 roku w naszym liceum odbyły się warsztaty akademickie dla klasy 2a o profilu humanistyczno – językowym. Zajęcia dotyczące przedstawienia apokalipsy w sztuce były prowadzone przez panią doktor Monikę Brzóstowicz–Klajn z Instytutu Filologii Polskiej UAM.
      Problem końca świata zastanawia wszystkich ludzi, a sztuka zawiera bardzo wiele różnorodnych wyobrażeń. Podczas spotkania uczniowie interpretowali dwa współczesne utwory, opowiadanie pt. „Trzy kobiety Dona” Marka Huberatha oraz wiersz Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata”. Analizy literackie zostały wzbogacone fragmentem filmu ”Hobbit. Niezwykła podróż”
Po zajęciach każdy uczestnik stawiał sobie pytanie „Jak będzie wyglądał koniec świata?”, wiedząc, że nie uzyska konkretnej i jasnej odpowiedzi.
                                                                                                          Klaudia Pietruszewska IIa


      Dnia 12.11.2015r. w ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, naszą szkołą odwiedził dr Błażej Osowski. Poprowadził on wykład oraz ćwiczenia dla klasy humanistycznej (IIIA), który zatytułował „Kto kim rządzi? Język nami, czy my językiem?”. Już sam tytuł zainteresował słuchaczy, którzy zaintrygowani postawionym pytaniem, brali udział w żywej dyskusji. W czasie dwugodzinnych zajęć, uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji, np. o plemieniu Navaho, w którego języku nie występują przymiotniki i są one zastępowane czasownikami. Następnie sami próbowali stworzyć zdania w tym języku. Oprócz tego poznali m. in. hipotezę Sapira-Whorfa, zagłębili się w antropocentryczną wizję świata i dowiedzieli się o funkcji człowieka jako konceptualizatora. Teraz maturzyści już wiedzą, że „granice ich języka wyznaczają granice ich świata”.
                                                                                                           Julia Kryślak IIIa


      Kolejne warsztaty akademickie organizowane w naszej szkole dla klasy 2a o profilu humanistyczno – językowym odbyły się 18 listopada 2015 roku. Zajęcia zostały poprowadzone przez pana doktora Marcina Telickiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematem spotkania była PAMIĘĆ.
     Uczniowie interpretowali utwór zatytułowany „Cud” Pawła Huellego, który jest znanym współczesnym prozaikiem, poetą, krytykiem literackim i dramaturgiem. Przedmiotem rozważań były ważne dla każdego człowieka tematy dotyczące: przemijania czasu, wspomnień oraz pamięci jednostek, na którą wpływa pamięć poprzednich pokoleń. Uczestnicy warsztatów podczas analizy wspomnianego utworu mogli podzielić się swoimi odczuciami i dowiedzieć się, jak inni postrzegają te aspekty.
                                                                                                            Klaudia Krawiec IIa

       07.01.2016r. w II LO w Swarzędzu klasa IIA, wraz z profesorem Jerzym Borowczykiem z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rozważała problem męskości w literaturze romantyzmu. Okazuje się, że pisarze przedstawiali różne typy męskości i inaczej niż obecnie rozumieli ideał silnej płci.
    Zajęcia uniwersyteckie miały na celu ukazanie różnic w postępowaniu bohaterów literatury romantycznej. Dyskutowaliśmy na podstawie dzieł: J.W. Goethego, A. Mickiewicza i G. Byrona. Każdy z tych artystów na swój sposób przedstawił głównego bohatera utworu.
W jednych utworach człowiek jest: samotny, nieszczęśliwie zakochany, niewidzący sensu swojego życia, chcący popełnić samobójstwo. W innych dziełach jest: odważny, pewny siebie, mądry, troskliwy. Równolegle do analizy literackiej profesor Borowczyk przedstawił grafiki nawiązujące do omawianego tematu.
    Wykład był idealną formą syntezy romantyzmu, dawał również możliwość zdobycia nowych wiadomości na temat omawianej epoki i analizowanych dzieł.
                                                                                                  Agata Januchowska kl. IIA

Scroll to Top
Skip to content