Klasy akademickie UAM

 

„Jak zareagowałby św. Tomasz z Akwinu, gdyby miał możliwość korzystania z komputera i Internetu?”

      27 stycznia 2017 roku klasa 3a w ramach spotkań uniwersyteckich miała okazję wysłuchać wykładu pana profesora Macieja Parkitnego na temat wpływu oświecenia na kolejne epoki.
      Okazało się, iż główne oświeceniowe wartości są aktualne do dzisiaj. Przede wszystkim nadal ceni się potęgę rozumu i naukowe doświadczenia, do dzisiaj lubimy sztukę, która bawi.
      Pan profesor, po omówieniu osiągnięć oświecenia, stawiał wiele pytań dotyczących współczesności np.”Jakie możliwości ma sztuczna inteligencja?”, „Jak zareagowałby św. Tomasz z Akwinu, gdyby miał możliwość korzystania z komputera i Internetu?” Najbardziej  zafrapowało nas drugie pytanie. Doszliśmy do wniosku, że średniowieczny filozof najpierw doznałby szoku, później poznałby zasady użytkowania tego urządzenia, a na koniec dzięki swojej wybitnej inteligencji, włamałby się na strony Pentagonu
      Maturzyści dzięki zajęciom zrozumieli, że umysł człowieka jest w zasadzie niezbadany. Ogranicza nas wiedza na danym poziomie i nasze obyczaje i przyzwyczajenia.
                                                                                                        Alona Savchuk 3a

Scroll to Top
Skip to content