Klasa UEP

Klasa patronacka UEP

      11 marca 2014r. dyrekcja II LO w Swarzędzu podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W związku z tym klasa politechniczno-menedżerska – Ib stała się klasą patronacką Wydziału Zarządzania UEP. Umożliwi to uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Zarządzania UEP.

Zostali również powołani Koordynatorzy współpracy:
– ze strony II LO – nauczyciel matematyki H.Kempka,
– ze strony Wydziału Zarządzania UEP –  dr hab. P.Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.

Porozumienie zostało zawarte na kolejne 3-letnie cykle nauczania, tj. do dn. 30 czerwca 2017r.

 

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym

      Kolejny raz odwiedziliśmy Uniwersytet Ekonomiczny we wtorek, 25 listopada. W czasie spotkania z panem prof. Zygmuntem Waśkowskim, prodziekanem Wydziału Zarządzania, rozmawialiśmy o idei klas akademickich i możliwościach, jakie ten projekt niesie dla obu stron. Podczas tego spotkania pan dyrektor Tomasz Zandecki podpisał kolejną umowę z Wydziałem Zarządzania, dotyczącą patronatu nad matematyczną klasą akademicką, która rozpocznie naukę w naszej szkole we wrześniu 2015 roku. Koordynatorem ze strony szkoły została  pani profesor Olga Szczepaniak. Życzymy owocnej współpracy!
    

                                                      

 

Klasa Akademicka otrzymała indeksy

      Rozpoczął się pierwszy rok nauki  Klasy Akademickiej pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem współpracy z UEP jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów ekonomicznych oraz zaktywizowanie młodzieży do rozwijania własnych zainteresowań, doskonalenie warsztatu pracy pod kątem podejmowania nauki na wyższych uczelniach.
      Inauguracja Projektu „Klasa Akademicka” odbyła się 30 października 2014 r.  w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  gdzie nasi licealiści otrzymali indeksy – Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu „Klasa Akademicka”. Podczas pobytu, uczniowie zwiedzili uczelnię, spotkali się między innymi  z przedstawicielami Parlamentu Studenckiego, z Studenckimi Kołami Naukowymi oraz wysłuchali ciekawego wykładu inauguracyjnego pt. „Dyplomacja publiczna w marketingu terytorialnym” wygłoszonego przez dr Roberta Romanowskiego.
      Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedną z pośród 11 szkół w województwie objętych patronatem Wydziału Zarządzania UEP, co stwarza nowe możliwości rozwoju dla naszych licealistów. Z zainteresowaniem czekamy na dalsze spotkania z wykładowcami.

 

Scroll to Top
Skip to content