Klasa UAM-rok szkolny 2013-2014

Rok szkolny 2013/2014

25 września 2013 dr Krzysztof Hoffmann z Instytutu Filologii Polskiej UAM przeprowadził z uczniami klasy 2b zajęcia na temat „Szkoły czytania” Na przykładzie interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie pana Cogito” pokazał licealistom cztery sposoby odczytania utworu literackiego. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach i uznali je za bardzo ciekawe.


      Kolejne zajęcia w ramach współpracy z Instytut Filologii Polskiej UAM przeprowadził dr Marek Osiewicz. 16 października 2013 wygłosił wykład na temat „Językowy obraz świata”, przybliżając uczniom klasy 2b zagadnienia lingwistyczne.


       W środę 6 listopada 2013 roku odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu kolejny z cyklicznych wykładów naukowców Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem poprowadził go dr Marcin Telicki na temat” Historia codzienności”. Uczniowie klasy 2b zapoznali się z wierszem Marcina Świetlickiego „Dla Jana Polkowskiego”, który odczytali jako manifest zwracający uwagę na jednostkę i jej codzienne sprawy . Uczniowie przyjrzeli się zmianom życia codziennego zachodzącym w XX w, a także rozwojowi kultury masowej.


      Klasa patronacka Instytutu Filologii Polskiej UAM 18 grudnia 2013r. uczestniczyła w czwartych zajęciach z naukowcami. Doktor Jerzy Borowczyk wygłosił wykład o grotesce bogato ilustrowany dziełami malarskimi i uzupełniony analizą tekstów literackich. Uczniowie klasy 2b bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, sprawnie odnajdując elementy groteski w prezentowanych tekstach kultury. Prowadzący i uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć.


      22 stycznia w naszej szkole odbył się kolejny wykład dla klasy patronackiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat wykładu, wygłoszonego doktora Macieja Parkitnego, brzmiał: „Ile człowieka średniowiecznego jest w człowieku współczesnym?”.
Klasa wraz z wykładowcą doszli do wniosku, że powinniśmy szanować epokę średniowiecza i pamiętać o ludziach żyjących w tym okresie, ponieważ dużo im zawdzięczamy. Osiągnięciami epoki są m.in. oddzielenie włazy świeckiej od Kościoła, stworzenie zasad funkcjonowania uniwersytetu, a co najważniejsze ukształtowanie tożsamości narodowej Polaków.


       Tym razem o utopii i antyutopii rozmawiali uczniowie klasy patronackiej. 26 lutego w naszej szkole gościła pani doktor Monika Brzóstowicz Klajn, która przeprowadziła warsztaty na temat literatury fantastycznej. Analiza „Nowego wspaniałego świata” A. Huxeya pomogła uczniom zrozumieć konstrukcję antyutopii.


      26 marca 2014 uczniowie klasy patronackiej mieli kolejne zajęcia z naukowcem z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. O ekfrazie poetyckiej, czyli o wierszach będących opisem dzieła malarskiego, rzeźby lub architektury, mówił podczas wykładu dr Mateusz Bourkane. Wykładowca, na przykładach poezji Wisławy Szymborskiej, Stanisława Wyspiańskiego i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, wskazał różnorodne sposoby nawiązań poetów do dzieł malarskich.


      23 kwietnia 2014 roku doktor Jarosław Liberek wykładem o współczesnej polszczyźnie wprowadził uczniów klasy patronackiej w rozważania na temat prostoty i jasności stylu. Posługując się literackimi przykładami, scharakteryzował styl pisarzy od Krasickiego, przez Mickiewicza po Peipera. Jeszcze ciekawsze dla uczniów były przykłady wypowiedzi zaczerpniętych z protokołów policyjnych bądź rozpraw sądowych.


     14 maja 2014 roku doktor Sylwia Karolak zaprezentowała uczniom klasy patronackiej sylwetkę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczniowie wysłuchali nagrań wierszy poety wykonywanych przez Ewę Demarczyk i Grażynę Łobaszewską, analizowali utwory i poznali ciekawe fakty z biografii poety żołnierza.
Czerwcowymi zajęciami z panem Tomaszem Umerle zakończyliśmy tegoroczny cykl wykładów dla klasy patronackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tym razem uczniowie dostali zadanie zinterpretowania tekstów piosenek hiphopowych. Poza ćwiczeniem umiejętności analizy utworów lirycznych nasi licealiści mieli okazję wejść w rolę poetów i samodzielnie układać rymy.

Scroll to Top
Skip to content