Inne spojrzenie na romantyzm w II LO w Swarzędzu

06.03.2018 r. w II LO w Swarzędzu odbyło się spotkanie uczniów klasy 3a z dr. hab. Jerzym Borowczykiem z IFP UAM. Tematem przewodnim dyskusji było dziedzictwo romantyczne i jego aktualność w utworach współczesnych pisarzy. Poszukiwanie analogii między tekstami pochodzącymi z różnych epok okazało się bardzo inspirującym zadaniem. Uczniowie starali się wyłonić stereotypowe cechy i motywy obecne w dziełach romantycznych poetów. Na podstawie fragmentu utworu A. Mickiewicza „Upiór” ukazany został portret kochanka, który porównano z nowoczesnym „Upiorem” Marcina Świetlickiego. Dzięki takiemu zestawieniu trzecioklasiści mogli dostrzec podobieństwa współczesnego tekstu z dziełem Mickiewicza oraz ocenić funkcjonalność zabiegów stylistycznych zastosowanych przez Świetlickiego, takich jak przerzutnie, wyliczenia czy eksperymenty z interpunkcją, które sprawiły, że współczesny wiersz stał się niezwykły i wybił czytelnika z gotowych sądów na temat romantyzmu. Stereotypowe wyobrażenia o romantycznym kochanku nie wystarczyły, aby zrozumieć bohatera współczesnego. Kreacja nowoczesnego upiora wymusiła inne spojrzenie na dobrze znany typ bohatera i dała uczniom temat do ciekawej dyskusji.
Podążając śladami romantycznych wątków uczestnicy spotkania nawiązali do tematyki narodowo – wyzwoleńczej. Chwilę refleksji poświęcono tekstowi Marii Janion pt. „O romantyzmie”, który zachęca do poszukiwania i dostrzegania innych wątków niż powyższy w tej epoce.
Podczas spotkania poświęconego romantyzmowi nie mogło zabraknąć motywu podróży. Uczniowie zweryfikowali obraz podróży romantycznej z perspektywy współczesnego pisarza i wędrowca Andrzeja Stasiuka. Odczytane fragmenty utworu „Na Wschód” wywarły na obecnych duże wrażenie. Młodzież doszła do wniosku, że romantyczne doświadczenie podróży może odbywać się także w „nicości”.
Wykład i dyskusja były ciekawą syntezą dziedzictwa romantyzmu i skłonił maturzystów do wielu interesujących przemyśleń na temat tej epoki.
Weronika Jóźwiak 3a

Scroll to Top
Skip to content