Informat

Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych

Powiat Poznański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:8. Edukacja

Numer i nazwa Działania:8.1Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Numer i nazwa Poddziałania:

8.1.4.Kształcenie ogólne w ramach ZIT MOF Miasta Poznania

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 60 uczniów LO w Puszczykowie,
56 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu i 60 uczniów Zespołu Szkół w Mosinie poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć

z matematyki i informatyki dla uczniów uzdolnionych oraz zajęć wyrównawczych, organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz zakup sprzętu komputerowego. W ramach projektu doposażono sale dydaktyczne w LO w Puszczykowie oraz ZS Nr 2 w Swarzędzu w sprzęt komputerowy, drukarki laserowe oraz Gogle VR i klocki interaktywne Lego Mindstorms. Zrealizowano również szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej do pracy z uczeniem zdolnym oraz uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W dniach21-22-10.2019r. zrealizowano szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania C++ dla trzech nauczycieli.
W dniach 14-15-12.2019r. zrealizowano szkolenie z zakresu konstruowania robotów mobilnych z zastosowaniem klocków Lego Mindstorms dla trojga nauczycieli. W trzech wymienionych placówkach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki
i informatyki.W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu Geogebra. Szkolenie zostanie przeprowadzone po dokonaniu wyboru wykonawcy. Okres realizacji projektu 01-09-2017 do 30-06-2020.

Wartość projektu: 280 625,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 266 593,75 zł

Scroll to Top
Skip to content