II LO z wizytą na Uniwersytecie Przyrodniczym

W tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin hrabiego Augusta Cieszkowskiego, mieszkańca ziemi swarzędzkiej i patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dla upamiętnienia tych wydarzeń rok 2014 stał się Rokiem Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego. Spośród wielu uroczystości przygotowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy jedna została zorganizowana dla szkół licealnych współpracujących z U.P., nad którymi ta uczelnia objęła patronat. Wśród tych szkół jest nasze liceum i dlatego 24 września delegacja naszego II LO z dyrektorem, wicedyrektorem, nauczycielami biologii, j.angielskiego i grupą 6 uczniów wzięła udział w uroczystościach poświęconych A.Cieszkowskiemu. Impreza ta odbyła się w godzinach wieczornych w pięknej Sali Uniwersytetu Przyrodniczego – Kolegium Rungego.
Delegacje z kilku szkół licealnych powitała prof. dr hab. M.Kozłowska – Prorektor ds. Studiów, a później głos zabrał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. G.Skrzypczak. Rektor przybliżył wszystkim uczestnikom postać A.Cieszkowskiego nawiązując do Swarzędza, a tym samym pośrednio do naszej delegacji wspominając o uroczystościach, które odbyły się w Wierzenicy, i do odsłonięcia pomnika Cieszkowskiego w naszym mieście. Wspomniał również o kierunkach kształcenia, charakterze uczelni, dokonaniach naukowych, kadrze dydaktycznej oraz tegorocznej rekrutacji. Dowiedzieliśmy się, że Uniwersytet Przyrodniczy kształci 11 tys. studentów. Kolejny prelegent prof. dr hab. S.Kozłowski w sposób niezmiennie ciekawy i oryginalny przedstawił nam postać hr. A.Cieszkowskiego i jego ogromny wkład w stworzenie już w XIX w. podwalin pod dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy.
Drugą częścią uroczystości był koncert chóru „Coro da Camera” z Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego. Chór wykonał pieśni i chorały muzyki starodawnej, jak również współczesne standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej. Szczególny aplauz publiczności wzbudziło wykonanie piosenki Beatlesów „Michelle” i „Deszczowa Piosenka”.
Po koncercie przy kawie i ciastkach prowadziliśmy ożywione rozmowy z władzami uczelni i delegacjami innych szkół.
W.Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content