I C – Klasa biologiczno-chemiczna

Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie żywych organizmów, lubisz przeprowadzać doświadczenia chemiczne i biologiczne, cenisz zdrowe środowisko, w tym zespole pogłębisz Twoje zainteresowania.

Klasa 1 C pozwala na rozwijanie przez uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi.

Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na:  poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze regionu, pozwoli na wycieczki edukacyjne i praktyczne zaznajamianie się z zadaniami przyrodnika.

Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: biologia oraz chemia.

Klasa zostanie objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, co daje możliwość rozwijania zainteresowań pod kierunkiem naukowców. Dotychczasowe kontakty szkoły z uczelniami wyższymi dają gwarancję, że często zajęcia będą się odbywały na Uniwersytecie Przyrodniczym lub w kampusie Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Morasku. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z  zakresu nauk przyrodniczych.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów medycznych i przyrodniczych oraz związanych z: chemią, biologią i  geografią.

Nie przyjmujemy osób z oceną naganną z zachowania.

 

 

Scroll to Top
Skip to content