I A – Klasa humanistyczno-językowa

 

Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych!

Klasa 1A jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.

Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową.

Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: język angielski, język polski i historia.

Klasa zostanie objęta patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, co daje możliwość rozwijania zainteresowań kulturowych pod kierunkiem naukowców z uniwersytetu.
W klasach drugiej i trzeciej uczniowie będą mieli comiesięczne zajęcia warsztatowe z wykładowcami UAM oraz wezmą udział w konferencji naukowej przeznaczonej dla uczniów klas patronackich z całej Wielkopolski. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z  zakresu: literatury, języka i sztuk wizualnych.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów na kierunkach humanistycznych, w szczególności na filologiach angielskiej i polskiej. Dla nich dostępne będą także kierunki prawnicze oraz socjologiczne i pedagogiczne.

Nie przyjmujemy osób z oceną naganną z zachowania.

 

Scroll to Top
Skip to content